منها
اسامی عکاسان راه یافته به نمایشگاه (به ترتیب حروف الفبا):
بخش تک عکس با تجهیزات تخصصی؛
وحید احمدی/ اسحاق آقایی/ سید محمد آل رسول/ محمد آهنگر/ احمد بلباسی/ وحید بیات/ بابک جدی/ احسان جزینی/ روح الله جوانی/ امیر خلوصی، ۲ قطعه/ هادی دهقانپور/ صادق ذباح/ تهمینه رحمانی/ سامان رمضانپور/ مصطفی رودکی/ مرتضی صالحی، ۲ قطعه/ مهدی طاهری/ حمید عابدی/ عباس عاشوری/ جابر غلامی/ محمد جواد فرمانی/ سعید قاسمی/ حسین کام شاد/ عرفان کوچاری/ محمدجواد مشهدی/ سیدجواد میرحسینی/ هادی هیربدوش/ سیده ریحانه یامی

طراحی سایت