منها
اسامی عکاسان راه یافته به نمایشگاه (به ترتیب حروف الفبا):
بخش تک عکس با تلفن همراه؛
محمد ترک زاده/ مهدی ایمانی/ ناصر جعفری، ۲ قطعه / حامد خلیلی/ علی سوته/ مهران عشقی/ جابر غلامی، ۲ قطعه / جعفر کبوتری، ۲ قطعه/ حبیبه لطف زاده/ آرمان رنجبریان.

طراحی سایت