منها
اسامی عکاسان راه یافته به نمایشگاه (به ترتیب حروف الفبا):
بخش مجموعه عکس با تجهیزات تخصصی؛
مجید حجتی/ محمد مهدی ورال
مجموعه برگزیده اثر: مجید حجتی
آخرین وداع
تشیع پیکر سردار شهید حاج قاسم سلیمانی در شهر کرمان هیجدهم دی ماه ۱۳۹۸
مجموعه پذیرفته شده اثر: محمد مهدی ورال
سردار دلها
محبوبیت سردار قاسم سلیمانی در میان مردم باعث شد که علاوه بر نامیدن او به عنوان سردار دلها، عکس ایشان را بر روی سینه هایشان جای دهند تا تسلی باشد بر داغ دلهای شان.

طراحی سایت